INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADEK SEKCYJNYCH

 

Proszę Państwa

W związku z rosnącymi kosztami utrzymania sekcji koszykówki młodzieżowej męskiej (koszty transportu, ekwiwalenty sędziowskie, opłaty licencyjne ,utrzymanie obiektów) Zarząd Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków podjął decyzję o podniesieniu składki miesięcznej we wszystkich działających w klubie sekcjach. Składki powinny być wpłacane TYLKO i WYŁĄCZNIE przelewem na konta bankowe przypisane poszczególnym sekcjom. Prosimy o terminowe wpłacanie składek. Przypominamy, że właśnie składki stanowią fundament działania sekcji i to dzięki Państwu możemy brać udział w rozgrywkach we wszystkich kategoriach wiekowych. Serdecznie dziękujemy.

 

Od dnia 01.10.2019 składka wynosi 160 zł

 

SKŁADKI PROSIMY OPŁACAĆ ZA DANY MIESIĄC Z GÓRY - DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

Np. Składka za luty zostaje zapłacona do 15 lutego 2017.

 

KONTO KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ MĘSKIEJ

67 2490 0005 0000 4600 8437 7095

 

Informacje dodatkowe

  1. Umowy sponsorskie wpłacamy na nowe podane wyżej konto.
  2. Darowizny, wpłaty prywatne na sekcję, obóz letni oraz każde następne zgrupowania na nowe w/w konto.
  3. Na przelewie wpisujemy Imię i Nazwisko dziecka.
  4. Dziecko do 15 dnia każdego miesiąca przedstawia trenerowi prowadzącemu potwierdzenie dokonania przelewu.

UWAGA!!!

Decyzją Zarządu zawodnicy unikający i spóźniający się w terminie płacenia składek będą zawieszani w prawach zawodnika.

 

W imieniu trenerów

Koordynator sekcji

Piotr Piecuch

Partnerzy

Energoterm
Kribo
Małopolska
PRODiM
Paleo
Lenart-Trans

Facebook

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków

sekcja koszykówki mężczyzn

Jesteśmy na